Jaroslav Rudiš, Barbora Kůtová, Veronika Macková

TRIESTE CENTRALE

Jedno vyprá­vění, dva lidé. Unavený cestu­jící vzpomíná na svou milou, která se snad někdy v minu­losti jmeno­vala Pola, na spo­lečnou cestu do Terstu. Hluboký zájem o dějiny v bedekru na jedné straně, neschop­nost pocho­pit pří­tomnost na té druhé. Adaptace mužského vyprávění, ve kterém osu­do­vá žena získá vlastní hlas.

Scénické čtení vzniklo pro festival českého jazyka a literatury Šrámkova Sobotka podle stejnomenné prózy Jaro­slava Rudiše.

TVŮRCI

Úprava textu, režie a dramatugie: Vero­nika Macková a Barbora Kůtová

Hrají: Adam Kořán a Ester Pisto­rová

Délka: 45 minut